Regulamin

Regulamin rezerwacji i korzystania z wyciągu w Wakepark PROJECT X.
Usługę rezerwacji oraz obsługi wyciągu świadczy:
RADiS Polska
Radosław Lewandowski
Zbyszyno 18
09-130 Baboszewo
NIP 567-18-14-726

PAMIĘTAJ O PRZYBYCIU 15 MINUT PRZED GODZINĄ REZERWACJI!

Sposób dokonania i realizacji zamówienia oraz ceny:
1. Rezerwacja jest dokonywana wyłącznie przez formularz rezerwacji znajdujący się pod zakładka REZERWACJA.
2. Możliwa jest rezerwacja pojedynczych miejsc w godzinie, pełnej godziny na wyłączność bądź całego dnia.
3. Formularz rezerwacji automatycznie sumuje liczbę zarezerwowanych pozycji
4. W celu przeprowadzenia rezerwacji niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefon, oraz prawidłowe uzupełnienie modułu przeciwbotowego.
5. Numer telefonu oraz adres e-mail jest konieczny tylko i wyłącznie w celu potwierdzenia zamówienia, oraz kontaktu w przypadku niemożności realizowania usługi.
6. Rezerwacja jest ważna wyłącznie po dokonaniu płatności przez serwis PayU.
7. Brak odnotowanej płatności będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.
8. Potwierdzeniem prawidłowej rezerwacji jest mail z systemu PayU potwierdzający płatność. Jeśli dokonujesz rezerwacji tego samego dnia, warto abyś miał przy sobie potwierdzenie rezerwacji (np. mail na telefonie), choć dołożymy wszelkich starań, aby obsługa wyciągu wiedziała o Twoim przybyciu.
9. Na jedną godzinę może zapisać się maksymalnie do 4 osób.
10. Cena zawiera pakiet sprzętowy, w skład którego wchodzi deska wakeboard, kamizelka wypornościowa, kask, pianka docieplająca. Cena nie ulega zmianie, jeśli Klient posiada własny sprzęt.
11. Czas liczony jest od początku pełnej godziny, na którą została dokonana rezerwacja. Spóźnienie się nie przesuwa startu godziny pływania. Prosimy o przybycie minimum 15 minut przed godziną rezerwacji, oraz zgłoszenie się do obsługi wyciągu w celu pobrania sprzętu i ustalenia harmonogramu pływania.
12. Realizacja zarezerwowanych usług odbywa się wyłącznie na obiekcie Wakepark PROJECT X w miejscowości Nowe Miasto w powiecie płońskim, województwie mazowieckim. 09-120 Nowe Miasto, Tatarska 3.
13. Cennik usług dostępny jest na obiekcie, oraz pod zakładką CENNIK.
14. Zmiana cen usług wymienionych w cenniku, nie wpływa na zmianę cen usług zarezerwowanych.
15. Osoba dokonująca rezerwacji w imieniu osób trzecich, zobowiązana jest do poinformowania tych osób o zasadach korzystania z wyciągu w Wakepark PROJECT X.

Zmiana terminu rezerwacji bądź rezygnacja z zamówienia:
1. Zmiana terminu rezerwacji bądź rezygnacja, w przypadku pojedynczego miejsca w godzinie lub godziny na wyłączność możliwa jest do 24 godzin przed zarezerwowanym terminem.
2. Zmiana terminu rezerwacji lub rezygnacja z pełnego dnia możliwa jest do 7 dni przed zarezerwowanym terminem.
3. Zmiany bądź rezerwacji można dokonać drogą mailową na adres: wakepark@projectx.com. pl lub telefonicznie 880-009-007. W przypadku rezygnacji z 24 godzinnym wyprzedzeniem kwota rezerwacji zostanie zwrócona w przeciągu siedmiu dni roboczych. Nieuzasadniona nieobecność zostanie potraktowana, jako rezygnacja z zamówienia bez prawa zwrotu. Nieobecność wynikająca ze zdarzeń losowych będzie rozpatrywana indywidualnie.
4. W przypadku sytuacji wymagających zatrzymanie wyciągu, osoby, które nie mogły wykorzystać rezerwacji, mogą zmienić termin na każdy dostępny, pisząc na adres: wakepark@projectx.com. pl , bądź otrzymają zwrot kwoty rezerwacji z tytułu reklamacji.

Zasady korzystania z wyciągu w Wakepark PROJECT X:
1. Z wyciągu mogą korzystać osoby, które:
– potrafią pływać
– są pod opieką osób dorosłych, jeśli nie mają ukończonych 18 lat
2. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby:
– znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
– swoim zachowaniem powodują zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych użytkowników wyciągu. Osobom takim odmówiona będzie możliwość korzystania z wyciągu. Przed rozpoczęciem pływania, poinformuj obsługę wyciągu o swoim stopniu zaawansowania w wakeboardingu.
3. Zawsze należy stosować się do wszystkich zaleceń obsługi wyciągu.
4. Poinformuj obsługę, w jaki sposób chcesz rozpocząć pływanie.
5. Jeśli jest to Twoje pierwsze pływanie, obsługa udzieli Ci wskazówek dotyczących techniki startu, pozycji na desce, oraz sposobu pokonywania punktów zwrotnych i kończenia przejazdu.
6. Trasa przejazdu uzupełniona jest skoczniami i rampami, które stanowią specjalistyczny sprzęt służący zaawansowanym użytkownikom wyciągu. Korzystanie z nich wymaga wysokich umiejętności i jest obarczone zwiększonym ryzykiem urazu i kontuzji.
7. Korzystanie ze skoczni i ramp jest dozwolone tylko dla posiadaczy własnych desek wakeboardowych.
8. Niedozwolone jest najeżdżanie na rampy i skocznie na deskach wyposażone w tzw. finy.
9. Niedozwolone jest najeżdżanie na rampy i skocznie na deskach zaopatrzonych w wiązania kitesurfingowe – pady i strapy.
10. Niedozwolone jest najeżdżanie na figury na sprzęcie wypożyczonym od Wakepark PROJECT X chyba, że obsługa zdecyduje inaczej.
11. Regulamin i zasady korzystania z wyciągu dostępne są również na obiekcie.

Dane osobowe i Polityka prywatności:
1. Osoba dokonująca rezerwacji poprzez stronę internetową www.projectx.com.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji, wykonania umowy,  wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, oraz w celach marketingowych. Osobie dokonującej rezerwacji przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Odpowiedzialność
1. Korzystanie z wyciągu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do firmy RADiS Polska Radosław Lewandowski, związanych z użytkowaniem wyciągu w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich wypadków, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika.
2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Wakepark PROJECT X prosimy kierować na adres: wakepark@projectx.com.pl